Oznam o dočasnej uzávierke cesty III/50757 Žilina-Vranie od 25.8.2011-23.10.2011

Oznam o dočasnej uzávierke cesty III/50757 Žilina-Vranie od 25.8.2011-23.10.2011

Oznamujeme občanom, že v termíne od 25.8.2011 - 23.10.2011 je plánovaná uzávierka cesty III/50757 v úseku Žilina - Vranie. Dôvodom uzavretia cesty je realizácia stavby " Sanácia zárubného a oporného múru v mestskej časti Žilina - Vranie". Ide o nápravu zárubného múru v zmysle rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina rozhodnutím zo dňa 10.11.2010, ktorá zabezpečí trvalú stabilitu zárubného múru tak, aby nebola ohrozená cesta III/50757. Vzhľadom na priestorové pomery pre stavebné práce v uvedenom úseku si sanácia zárubného múru vyžiada úplnú uzávierku cesty III/50757, ktorej obchádzková trasa vedie v smere od Žiliny po ceste I/11 smer Kysucké Nové Mesto, ďalej po ceste III/01163 a III/50757 cez Rudinu, Rudinku do Vrania. Zmena organizácie dopravy a s ňou súvisiace dočasné dopravné značenie pre vyznačenie obchádzkovej trasy je odsúhlasená všetkými dotknutými orgánmi miestnej štátnej správy.