Oznam - Monografia obce Rudinská

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania !

S cieľom zachytiť históriu našej obce,  prírodné pomery a život obyvateľov od jej vzniku až po súčasnosť a zachovať tak cenný zdroj informácií  o  obci  pre ďalšie generácie  sme začali spracovávať publikáciu – monografia obce Rudinská, ktorá bude zhromažďovať všetky dostupné informácie  týkajúce sa začiatkov vzniku obce až po súčasnosť.

Preto sa obecný úrad obracia na Vás , Vážení spoluobčania,  o pomoc a podporu pri vzniku tohto diela.

Prosíme Vás, ak vlastníte staré fotografie, na ktorých je zachytená obec a jej obyvatelia, prípadne ak ste vlastníkmi iných, či už písomných materiálov  alebo predmetov dokumentujúcich históriu tejto obce o zapožičanie obecnému  úradu pre uvedený účel. Akákoľvek fotka ( môže byť aj poškodená ), alebo iný  historického doklad môže byť pre spracovanie publikácie cenným podkladom.

Za pomoc a pochopenie vopred ďakujeme.