Oznam

V súvislosti s utečeneckou krízou, prichádzajú na územie Slovenskej republiky utečenci z Ukrajiny a 3. krajín.

Za účelom evidencie pobytu osôb, a s tým spojenými ďalšími procedurálnymi úkonmi je nevyhnutné hlásiť počet osôb, ktoré sú ubytované v našej obci.

Obec je povinná viesť evidenciu počtov a adries takto umiestnených osôb.

Žiadame všetkých občanov, ktorí poskytnú ubytovanie utečencom z Ukrajiny alebo tretích krajín aby nám nahlasovali ich počty, miesto ubytovania a taktiež deň príchodu aj odchodu.

Oznam