Novovzniknutá Farnosť Rudinská

30. jún 2018 zostane navždy zapísaný v histórii obce Rudinská ako najvýznamnejší deň jej cirkevného i občianskeho života. V tento deň pri slávnostnej svätej omši, za účasti dekana ThLic. Petra Holbičku a kňazov dekanátu Kysucké Nové Mesto, vdp. Mgr. Albína Brachtýra, doterajšieho správcu farnosti Rudina, do ktorej obec Rudinská patrila a vdp.ICDr. PaedDr. Jozefa Bagína PhD, diecézny biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis zriadil a vysvätil novozriadenú Rímskokatolícku cirkev Farnosť Rudinská.  Farnosť Rudinská patrí do Žilinskej diecézy a je začlenená do dekanátu Kysucké Nové Mesto. Za jej prvého farára bol diecéznym biskupom Tomášom Galisom určený ICDr. PaedDr. Jozef Bagín, PhD., súdny vikár.

Novovzniknutá Farnosť Rudinská