Návrh DODATKU č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Rudinská č. 2/2019

PrílohaVeľkosť
dodatok č.2 k VZN 2-2019 odpady.pdf102.46 KB