Možnosť pre imobilných občanov zaočkovať sa priamo v obci výjazdovým očkovacím tímom.

Žilinský samosprávny kraj ponúka možnosť imobilným občanom zaočkovať sa priamo v obci výjazdovým očkovacím tímom.

Upozorňujeme občanov, že pri tejto forme očkovania si nemôžu vybrať druh očkovacej vakcíny, ktorou budú zaočkovaní.

Žiadame preto imobilných občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby sa prihlásili telefonicky na obecnom úrade v Rudinskej najneskôr do 23.04.2021. Telefónne číslo 0910 998 123

Možnosť pre imobilných občanov zaočkovať sa priamo v obci výjazdovým očkovacím tímom.