Kontajner pre nadrozmerný odpad od 07-09.05.2021

Oznamujeme občanom, ktorý potrebujú likvidovať nadrozmerný odpad, že obec zabezpečila veľkokapacitný kontajner, ktorý je umiestnený v areáli ZŠ v dňoch od 07.05. 2021 (piatok)  do  09.05.2021 (nedeľa).

Do kontajnera môžete vhadzovať nadrozmerný odpad : starý nábytok, rozbitý na menšie časti, matrace, koberce, kuchynské linky, radiátory, WC misy, umývadlá, vane, staré šatstvo, detské kočíky, okná bez skla, dvere bez skla, neplastové hračky a podobne.

Upozorňujeme Vás, aby ste do kontajnera nevhadzovali odpad, ktorý sa separuje, alebo zváža. Nevhadzujte doň drobný stavebný odpad, sklo, kovy, papier, bioodpad, bežný komunálny odpad z domácností, nebezpečný odpad, pneumatiky, kyseliny a elektroodpad.