Deň detí

Z príležitosti MDD 29.5.2009 o 11.00 h v sále KD uvideli deti komediálny muzikál V komore je myš v podaní hercov divadla NA DOSKE. Na program boli pozvaní všetci obyvatelia Rudinskej. Vstup bol voľný.