Ďalší prameň pre vodovod Centrum

Aj tento rok nás preverilo dlhšie obdobie bez zrážok, hlavne v letnom období, čo sa prejavilo na nedostatočnom prítoku prameňov pitnej vody do vodojemu Centrum. Preto som sa rozhodol zachytiť ďalší prameň z Obory, „ Kamenná “ studnička. Výdatnosť tohto prameňa je v čase dlhšieho obdobia bez zrážok okolo 4 000 l/ 24 hod.

Ďalší prameň pre vodovod Centrum
Ďalší prameň pre vodovod Centrum
Ďalší prameň pre vodovod Centrum
Ďalší prameň pre vodovod Centrum