Čiastočná rekonštrukcia verejného vodovodu Centrum

Pri oprave poruchy na potrubí verejného vodovodu v novembri 2009, sme začali aj s jeho čiastočnou rekonštrukciou a to výmenou celej vetvy rozvodov verejného vodovodu k rodinným domom č. 132, 133, 134, 135, 136, 141 a 142.

Čiastočná rekonštrukcia verejného vodovodu