Čestné občianstvo Obce Rudinská

Pri príležitosti životného jubilea , krásnej 40 – ky, Obecné zastupiteľstvo so starostom obce Ing. Romanom Špircom, dňa 19.9. 2010, cez prestávku futbalového zápasu Rudinská : Makov, udelilo prvý krát v histórií obce Čestné občianstvo Obce Rudinská Pavlovi Malíkovi, bytom Rudina, rodákovi z Rudinskej, za významný rozvoj futbalu v našej obci a tým aj za šírenie dobrého mena Obce Rudinská. Ďakujeme Palo !!!

Čestné občianstvo Obce Rudinská Pavlovi Malíkovi