85. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rudinskej