20. výročie posviacky kostola Panny Márie Fatimskej v Rudinskej