Zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ Rudinská oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v stredu 28.04.2021 od 14:00 do 16:00 hod. v budove ZŠ.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je možné zápis urobiť aj elektronickou formou, príslušné vyplnené a podpísané tlačivá (žiadosť, dotazník) možno odovzdať osobne zástupkyni MŠ (do 21.4.) alebo v deň zápisu riadeteľke školy.