Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Preložka VN vedenia