Testovanie na ochorenie COVID - 19 v sobotu dňa 08.05.2021

Oznamujeme občanom, že v našej obci bude v sobotu 08.05.2021 prebiehať testovanie na ochorenie Covid - 19.

Testovanie sa uskutoční v čase od 8:00 do 17:00 v budove obecného úradu. Môžu sa ho zúčastniť všetci občania najmä vo veku  od 10 do 65 rokov, ktorí majú záujem sa otestovať.

Nakoľko náš okres Kysucké Nové Mesto bude od pondelka 10.5.2021 v červenej farbe, žiaci 2.stupňa  ( 5 až 9 ročník) prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie je potrebné, aby sa otestovali a následne sa v pondelok 10.5.2021 pri nástupe do školy  preukázali negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Žiadame občanov o dodržanie stanoveného harmonogramu, aby sa zabránilo stretu väčšieho množstva občanov a tým sa nepredlžovala čakacia doba.

Pri testovaní sa občania musia preukázať platným občianskym preukazom, deti a žiaci preukazom poistenca.

Harmonogram je nezmenený a je zverejnený na internetovej stránke obce ako aj vo vývesných skrinkách.

Testovanie na ochorenie COVID - 19 v sobotu dňa 08.05.2021