Testovanie na ochorenie COVID - 19 v sobotu dňa 06.02.2021

Oznamujeme občanom, že v našej obci bude v sobotu 06.02.2021 prebiehať testovanie na ochorenie COVID - 19. Testovanie  sa uskutoční v čase od 8:00 do 20:00 v budove obecného úradu. Môžu sa ho zúčastniť všetci občania vo veku 10-65 rokov, ktorí majú záujem sa otestovať. V súvislosti s otvorením Materskej školy a 1. stupňa Základnej školy v Rudinskej, je potrebné aby sa otestoval aspoň 1 z rodičov dieťaťa, ktoré nastúpi od 08.02.2021 do školy alebo materskej škôlky, ako aj zamestnanci týchto zariadení.

Žiadame občanov o dodržiavanie stanoveného harmonogramu, aby sa zabránilo stretu väčšieho množstva občanov a tým sa nepredlžovala čakacia doba, nakoľko je nepriaznivá epidemiologická situácia.

Pri testovaní sa občania musia preukázať s platným občianskym preukazom.

Harmonogram bude zverejnený na internetovej stránke obce ako aj vo vývesných skrinkách.

Testovanie na ochorenie COVID - 19 v sobotu dňa 06.02.2021