Telefónne linky pre našich dôchodcov, na ktorých je možné objednanie si donášku potravín

Seniori, ktorí majú problémy so zásobovaním potravinami môžu kontaktovať Obecný úrad v Rudinskej na tel. čísle: 041/424 12 01 alebo 0910 998 123