Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 to je od dnes do 31.  3.  2021. 

Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné, pohodlné a povinné.

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Povinnosť sčítať majúvšetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Ak sa neviete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohol.

Za neplnoletého obyvateľa do 18rokov a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť formulár jeho zákonný zástupca.

Každý občan je dôležitý a preto urobme klik pre lepšie Slovensko a rozhodnime o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov.

Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 – 31. 3. 2021