Pozvánka pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“

Obec Rudinská  pozýva seniorov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ na spoločné posedenie dňa 09. 10. 2022 o 14,00 hod v kultúrnom dome. Príďte stráviť príjemné popoludnie. O program sa postarajú deti zo ZŠ, heligonkári a hudobná skupina AT BAND, ktorú poznáte z T V Šláger a z TV Senzi.

Pozvánka pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“