Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na Hodovú slávnosť k Panne Márii do Rudinskej

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na Hodovú slávnosť k Panne Márii do Rudinskej