Pochovanie basy

Fašiangy sme zavŕšili sprievodom masiek obcou a pochovaním basy v kultúrnom dome. Za doprovodu skupiny Zdenka Játiho sa mohli občania naposledy pred nastávajúcim 40-dňovým pôstnym obdobím až do polnoci riadne pozabávať. Pre návštevníkov upiekli zamestnankyne školskej jedálne chutné šišky, za čo im ďakujeme.

Pochovanie basy