Oznam - zmena otváracej doby budovy Polikliniky v Kysuckom Novom Meste

V záujme ochrany zdravia občanov a prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu budú budovy polikliniky na ulici Belanského č. 1346 a č. 773 s účinnosťou od 19.03.2020 otvorené v pracovných dňoch ráno od 6.45 hod. Vstup do budovy len v ochrannej pomôcke tváre (rúško, šál, šatka...).

Ďakujeme za pochopenie