Obmedzenie zjazdnosti cesty III. triedy č. 2054/ úsek medzi katastrálnymi územiami obci Lopušné Pažite a Dolným Vadičovom.

Z dôvodu, vyhlásenia mimoriadnej situácie  na uvedenom území dňom 14. 12. 2017 o 09. 00 hod. ( dôvod  zosuv pôdy- padajúce kamene na vozovku, ohrozujúce bezpečnosť dopravy na danom úseku ) doprava je na úseku dĺžke cca 200 m. dočasne riadená  prenosným dopravným značením s obmedzením jazdy v jazdnom pruhu a obmedzenou maximálnou rýchlosťou pri prejazde motorových vozidiel uvedeným úsekom.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto

Odbor krízového riadenia