Obecná knižnica

V obci má svoje postavenie aj obecná knižnica, ktorej knižný fond prestavuje 4872 kníh beletrie, detskej krásnej literatúry, detskej náučnej literatúry a náučnej literatúry pre dospelých. Obec prispieva na nákup kníh ročne sumou okolo 500 eur. Fond kníh je dopĺňaný každý mesiac o nové knihy. Čitateľom ponúkame pestrý výber súčasnej trendovej literatúry. V súčasnosti knižnicu navštevuje do sto čitateľov.

Výpožičné hodiny:
Utorok od 13.00 h do 15.30 h
Streda od 13.00 h do 17.00 h

Zápisné je 1 euro, neplatia deti, študenti a dôchodcovia.