Návrh VZN č. 2/2022 o poskytovaní dotácií na obedy pre vybrané skupiny občanov.