Mikuláš

Naše deti mali toho roku netradičného Mikuláša. Obec pripravila pre ne celodenný program v kultúrnom dome. Na úvod sa premietali rozprávky, potom k nám zavítal kúzelník Don Carlos, ktorý deti ale aj prítomných rodičov očaril kúzlami so živými andulkami. Nakoniec prišiel Mikuláš s anjelom a čertom a obdaroval deti balíčkami.

Mikuláš