Mesiac úcty k starším

Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme  dňa 23.10.2011  pripravili pre našich dôchodcov slávnostné posedenie. Sviatočné popoludnie bolo bohaté na kultúrne zážitky. Starým rodičom sa prišli poďakovať detičky zo škôlky a žiaci zo ZŠ.  Spevácka skupina Kysucké žubrienky im zaspievala a zatancovala. Na harmonike zahral a zaspieval Zdenko Játi, ktorý sa postaral aj o hudobnú produkciu. A tak si nakoniec naši dôchodcovia pri hudbe a občerstvení nielen posedeli, ale aj zaspievali a zatancovali.

Mesiac úcty k starším