Farský úrad

Obec patrila v minulosti do farnosti v Nesluši. Až do roku 1995, kedy si naši farníci postavili nový kostol, sa bohoslužby konali v miestnej kaplnke Nanebovzatia Panny Márie, postavenej v roku 1880. V roku 1995 bol vysvätený nový kostol kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom a je zasvätený Fatimskej Panne Márii. Na výstavbe kostola má veľkú zásluhu vtedajší správca farnosti, dekan Ján Tarábek. Od 1.7.2004 do 30.6.2018 patrila obec do farnosti Rudina. Farská budova bola odovzdaná do užívania v júni 2018 a na jej výstavbe sa významnou mierou podielaľ  vtedajší správca farnosti Rudina, Mgr. Albín Brachtýr.

Vyhlásením a zriadením otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom, je Rudinská od 30.6.2018 samostatnou farnosťou. Farnosť Rudinská patrí do Žilinskej diecézy a je začlenená do dekanátu Kysucké Nové Mesto.

Správca farnosti : ICDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD, farár farnosti

telefón : 041 / 421 1586      e-mail: rudinska@fara.sk      web: https://rudinska.fara.sk/