Covid Automat - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému “Covid Automat” je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohol (verejno-)zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť - rovnako, ako počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k jej stabilizácií a postupnému zlepšeniu. Cieľom tohto systému je zabezpečiť opatrenia, ktoré sú: jednoduché, zrozumiteľné, predvídateľné, cielené, vykonateľné, bezpečné a v súlade s legislatívou.

PrílohaVeľkosť
Covid-automat_18112021.pdf495.53 KB