Asfaltovanie miestnych komunikácií

Stav niektorých miestnych komunikácií si vyžadoval úpravu povrchu a tak sme 30. júla 2008 v našej obci vyasfaltovali tieto miestne komunikácie:
- cesta tzv. na Roveň alebo Ulička dobrej nálady,
- cesta v časti Mlyn,
- oprava cesty pri kostole po realizácií oporného múra,
- cesta v osade Tarabovci,
- oprava mosta do ZŠ s MŠ.

 

 Cesta tzv. na Roveň alebo Ulička dobrej nálady
 Cesta tzv. na Roveň alebo Ulička dobrej nálady
Cesta v časti Mlyn
Oprava cesty pri kostole po realizácií oporného múra
Cesta v osade Tarabovci
Oprava mosta do ZŠ s MŠ