Aplikácia Zostaň Zdravý pre mobilné telefóny

Upozorňujeme občanov na možnosť využitia aplikácie Zostaň Zdravý pre mobilné telefóny, ktorá obsahuje informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a iné. Aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS.

Aplikácia Zostaň Zdravý pre mobilné telefóny