90.výročie narodenín našej občianky Anny Malíkovej

Dňa 31.mája 2011 slávila významné životné jubileum – 90. rokov naša občianka  pani Anna Malíková. Jubilantku sme pozvali na obecný úrad, kde sme jej v mene obce zablahoželali.Tento rok sa takéhoto úctyhodného veku dožila už druhá obyvateľka našej obce.

 90.výročie narodenín našej občianky Anny Malíkovej
 90.výročie narodenín našej občianky Anny Malíkovej
 90.výročie narodenín našej občianky Anny Malíkovej