ŠPECIÁLNE HLASOVANIE - Voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oprávnení voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné nahlásiť telefonicky od pondelka 24.10.2022 do piatku 28.10.2022 do 12.hodiny.

 

Bc.Daša Čupová, t.č. 0910 998 123, 0908 272 042

PrílohaVeľkosť
Špeciálne hlasovanie - na stiahnutie273.77 KB