Šachový klub

Šach má v obci dlhodobú históriu. I keď činnosť bola na určité obdobie pozastavená, od roku 2001 sa vytvoril nový klub pod vedením prezidenta Slavomíra Šarana a vyvíja aktívnu činnosť. Klub hrá V. ligu v oblasti Kysuce.

Členovia: Štefan Hutyra, Ľubomír Lokša, Ivan Lokša, Ignác Škorík, Jaroslav Hutira, Pavol Šaran, Ignác Pečalka, Slavomír Šaran, Štefan Škybraha, Zuzana Jančiková, Tomáš Sága, Ondrej Papučík, Zuzana Janačíková

Mladí šachisti:
- starší žiaci - Júlia Šedová, Jozef Švirík, Miloš Lašo, Rado Buček, Daniel Kramár, Janka Michalcová, Miloš Lašo, Pavol Gašperák, Pavol Zemánek, Dominik Hutyra, Jakub Janec,
- mladší žiaci - Martin Orieščik, Adam Grešák, Dominika Lašová, Petra Vojteková, Monika Hutyrová, Lukáš Adamec, Michal Valčuha, Michal Velič

Úspechy:
Ročník 2004 / 2005 – 3. miesto
Ročník 2003 / 2004 - 6. miesto
Ročník 2002 / 2003 – 4.miesto

Aktuality z činnosti šachového klubu roku 2011

Náš šachový tím :

  1. HUTIRA ŠTEFAN
  2. LOKŠA ĽUBOMÍR
  3. LOKŠA IVAN
  4. HUTYRA JAROSLAV
  5. ŠARAN PAVOL
  6. BUČEK RADOSLAV
  7. ŠARAN SLAVOMÍR
  8. LAŠO MILOŠ
  9. KRAMÁR DANIEL
  10. GAŠPERÁK PAVOL

Aj v roku 2011  sa naši šachisti aktívne zúčastňovali majstrovských súťaží v rámci 5. ligy Kysuce.

V jednotlivých kolách uspeli naši hráči takto :

l. kolo : Dunajov „F“- Rudinská     Za naše družstvo bodovali ĽUBOMÍR LOKŠA  A SLAVOMÍR ŠARAN

2. kolo : Rudinská – Dunajov „D“ Bodoval len ĽUBOMÍR LOKŠA

3. kolo : Čadca „E“ - Rudinská      Bodovali Ľ.LOKŠA  A PAVOL ŠARAN

4. kolo : Rudinská - Radôstka       Bodovali ĽUBOMÍR LOKŠA  A RADOSLAV BUČEK

5. kolo : Turzovka „C“ - Rudinská  Po dlhej dobe sme zaznamenali víťazstvo a ešte na súperovej pôde.                                                                                                Bodovali ŠTEVO HUTYRA , ĽUBOMÍR LOKŠA ,SLAVO ŠARAN, MILOŠ LAŠO.